top of page

Privacy statement nieuwsbrief


Naam en contactgegevens verantwoordelijke

Kristin Maesschalck
Vondelstraat 29, 2800 Mechelen

kristin.maesschalck@telenet.be
+32 15 431164


Doel en rechtsgrond verwerking
Het doel voor het verwerken van uw gegevens is het kunnen versturen van informatie. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw toestemming.


Ontvangers van de gegevens
De verzamelde gegevens zullen niet worden gedeeld met andere bedrijven of instanties.
 

Bewaartermijnen gegevens
Indien de toestemming verleend blijft, worden uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en/of op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf vijf, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.
 

Uw rechten
U kunt zich beroepen op de volgende rechten:

  • Recht op het inzien van uw gegevens

  • Recht op het verwijderen van uw gegevens

  • Recht op het aanpassen van uw gegevens

  • Recht op het bezwaar maken op de verwerking van uw gegevens

  • Recht om uw gegevens over te dragen

  • Recht op het intrekken van de verleende toestemming

  • Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

  • Wanneer u zich wil beroepen op een of meerdere rechten, kan er contact worden opgenomen met de verantwoordelijke zoals beschreven in paragraaf één.

 
Wijzigingen van de privacy statement
Kristin Maesschalck behoudt het recht om de privacy statement te wijzigen.

De privacy statement is voor het laatst aangepast op: 16 mei 2018

bottom of page